Labels and prizes

Národní cena v Německu a evropská cena pro náš projekt
o první světové válce

Ve školním roce 2014-2015 žáci kvarty pracovali spolu s žáky z německého města Hermeskeil na eTwinning projektu o první světové válce. V Německu tento projekt získal 3. cenu v národní soutěži eTwinning – slavnostní předávání cen se konalo 19. 2. 2016 v Kolíně a cenu přebrala německá koordinátorka Astrid Hofmann (viz fotografie). Téhož dne byly na evropském portálu eTwinning vyhlášeny výsledky evropské soutěže a jména oceněných projektů (zde: www.etwinning.net/cz/pub/highlights/european-prizes-winners-2016.htm) – máme velkou radost, že náš projekt „World War I“ dostal „Cenu za historii a vzpomínky". Blahopřání a poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli.

Předání evropské ceny eTwinning na konferenci v Athénách

Ve dnech 27. – 29. října se v Athénách konala Evropská konference eTwinning. Na této konferenci byly slavnostně předány evropské ceny vítězným projektům ve třech věkových kategoriích a také ceny speciální – jednou z těchto cen byla i cena za „Historii a vzpomínky“, která byla udělena projektu World War I (https://projectww1.webnode.cz/). Spolu s německými partnery na tomto projektu pracovali ve školním roce 2014 / 2015 studenti tehdejší kvarty, tj. dnešní 2. A. Předání cen proběhlo v první konferenční den a cenu za projekt o první světové válce převzaly koordinátorky projektu paní Astrid Hofmann a Miroslava Borovcová. V pátek a sobotu se uskutečnila řada seminářů a dílen s tématikou digitální občanství. Konference se zúčastnilo na 500 učitelů z různých evropských zemí, kteří měli možnost seznámit se s trendy projektového vyučování a také možnost navázat nové kontakty pro své budoucí eTwinningové projekty.

Evropská jazyková cena Label 2016

V úterý 21. 6. 2016 se pět studentů z 1. A v doprovodu učitelky angličtiny M. Borovcové a ředitelky školy Mgr. B. Kysilkové zúčastnilo v Praze konference Kreativně k jazykové výuce, kde jim byla slavnostně předána Evropská jazyková cena Label 2016 za práci na loňském eTwinning projektu o první světové válce. Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky. V roce 2016 se do soutěže o tuto cenu přihlásilo 39 projektů, všechny žádosti prošly v prvním kole hodnocením odborné poroty, složené ze zástupců MŠMT, jazykových institutů a Domu zahraniční spolupráce. Do druhého kola, které proběhlo 26. dubna 2016, bylo vybráno devět finalistů, zástupci každého projektu měli vždy 15 minut na prezentaci svého projektu před odbornou porotou. Sedm projektů, z nichž většina je ze základních škol, Evropskou jazykovou cenu Label 2016 dostalo. Gymnázium V. Mýto je v tomto roce jedinou střední školou v České republice, která tuto cenu získala. Gratulace a poděkování patří všem, kteří na projektu spolupracovali.

Dům zahraniční spolupráce vydal tištěnou verzi brožury představující projekty držitelů Evropské jazykové ceny Label 2016. Elektronickou verzi brožury naleznete de: www.naerasmusplus.cz/file/3035/label2016-210x210-web-pdf/, informace o projektu našich studentů naleznete na str. 12 - 13.

Evropská jazyková cena Label a předvánoční zájezd
do Londýna

Ve dnech 14. 12. – 18. 12. 2016 skupina studentů 2. A Gymnázia Vysoké Mýto, kteří za práci na mezinárodním eTwinning projektu "World War I" získali Evropskou jazykovou cenu Label 2016, navštívila Londýn.
Tento předvánoční zájezd do Londýna se v mnohém lišil od zájezdů předešlých, a to programem a také tím, že jsme mnohá místa, kolem kterých se většinou jen prochází, skutečně navštívili – prohlédli jsme si např. kopii Shakespearova divadla Globe a vyslechli úžasný výklad anglického průvodce o alžbětinské době a divadle, navštívili jsme Katedrálu svatého Pavla a mj. vyzkoušeli akustiku v "šeptající" galerii“, podívali jsme se do Kensingtonského paláce, kde se narodila královna Viktorie a kde teď žijí princ William a vévodkyně Kate, nahlédli jsme do  Budov parlamentu včetně obou sněmoven, vyslechli jsme zpívanou večerní mši ve Westminsterském opatství, okusili jsme atmosféru obrovské vánoční atrakce Winter Wonderland v Hyde Parku. K největším zážitkům patřila návštěva  a prohlídka Warner Bross Studia, kde se natáčely filmy o Harry Potterovi. Předvánoční Londýn splnil naše očekávání a rovněž přispěl k jazykovému vzdělávání studentů, kteří poznali mnohé reálie hlavního města Spojeného království a měli též možnost komunikovat s rodilými mluvčími.
Další informace o zájezdu najdete zde.